به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی عظیمی فر" از برگزاری جشنواره انگیزشی و فرهنگی  برای دانش آموزان با شعار "امروز برای آب"، خبر داد و  گفت: این جشنواره در راستای اجرای طرح دانش آموزی داناب، نهادینه سازی فرهنگ صحیح آب و ایجاد نشاط در بین دانش آموزان متوسطه از ابتدای دی ماه آغاز و 16 اسفندماه سال جاری به پایان رسید. 

رئیس طرح داناب استان خوزستان، هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقای فراگیری دانش آبی و جلب توجه دانش آموزان به ارزش های حیاتی آب معرفی کرد و گفت: آموزش های دو ساعته این جشنواره ، در جهت آگاهی بخشی مصارف بهینه آب برای بیش از 8 هزار نفر از دانش آموزان مدارس شهری و روستایی برگزار شد.  

رییس کمیته سواد آبی استان خوزستان از همزمانی برگزاری این جشنواره آبی با برنامه های عروسکی، تن پوش های نمادین با پیام های صرفه جویی، نمایش موزیکال، مصاحبه با دانش آموزان و مسابقه آب با اهدای جوایز به برندگان خبر داد و افزود:  جشنواره فوق با رویکرد تغییر رفتار مصرف آب با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان با محورهای انگیزشی حفظ آبهای زیرزمینی، مصارف آب، منابع آب، تغییر الگوی مصرف و سازگاری با کم آبی و تغییرات اقلیم در مدارس استان خوزستان برگزار شد .

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان