مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری نشست هم اندیشی با هدف یافتن راهکار برای رفع مشکلات کشاورزان منطقه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعودصادقی" با اشاره به کاهش چشم گیر بارش های سال گذشته و به وجود آمدن برخی مشکلات  برای کشاورزان در حوضه رودخانه زهره هدف از برگزاری این نشست را برنامه ریزی برای سال آبی پیش رو معرفی کرد.

وی با بیان این که در این جلسه مشکلات کشاورزان توسط رئیس نظام صنفی کشاورزان مطرح شد افزود: در این نشست منابع تامین کننده آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی برگزاری این گونه جلسات را برای حل مشکلات کشاورزان حیاتی خواند و خواستار برگزاری این نشست ها تا برطرف شدن مشکلات آبی کشاورزان شد.

نشست هم اندیشی رفع مشکلات آبی کشاورزان به میزبانی شرکت بهره برداری از سد نیروگاه  و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با حضور "مسعود اسدی" رئیس نظام صنفی کشاورزان و منابع طبیعی استان خوزستان، "امیر شریفات" رئیس نظام صنفی کشاورزان شهرستان امیدیه و آغاجاری و "مسعود صادقی"مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی در سالن جلسات آن شرکت برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی