آئین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این مراسم از زحمات "مسعود صادقی" تقدیر و "رحمن خندانی" به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی منصوب شد.

"مصطفی معصومی" مدیریت بازرسی، حسابرسی و مجامع سازمان آب و برق خوزستان، ضمن تقدیر از تلاش های دلسوزانه مسعود صادقی و مجموعه کارکنان شرکت آبیاری زهره و جراحی، پیام، دیدگاه ها و نظرات مدیر عامل سازمان را به حاضران در جلسه ابلاغ کرد.

در ادامه، مسعود صادقی، ضمن تشکر از تلاش های مجدانه کارکنان شرکت، ضمن بیان اهم اقدامات انجام شده، انتصاب مدیرعامل جدید را تبریک و برای وی آرزوی موفقیت کرد.  

"حمیدرضا لشکری" سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان، با آرزوی موفقیت برای  مسعود صادقی مدیرعامل قبل و  توفیق خدمت برای رحمن خندانی مدیر عامل جدید، از کارکنان حاضر در جلسه خواست بصورت منسجم در مسیر تعالی شرکت گام بردارند.

در پایان، مدیریت بازرسی، حسابرسی و مجامع سازمان، با قرائت متن حکم انتصاب که توسط ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، تنظیم و امضا شده بود رسما آقای رحمن خندانی را به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی معرفی کرد.