رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیرو گاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی  گفت: با هوشیاری نیروی حریم بانی مستقر در شبکه هندیجان، سارق دریچه های این شبکه در جاده سرویس کانال 16 ساحل راست شبکه آبیاری هندیجان، دستگیر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی قنواتی" افزود: پس از اخذ اطلاعات لازم با هماهنگی واحد حراست و همراهی نیروی انتظامی، با حضور در محل، مظنون حین ارتکاب به جرم، شناسایی و  دستگیر شد.

وی با بیان این که از سارق مورد نظر، چندین دریچه، شافت، فرمان، متعلقات تاسیسات و ادوات برش فلز  کشف و ضبط شد ادامه داد: فرد مذکور  سال گذشته به جرم سرقت های مشابه، دستگیر و پس از تحویل وی به مراجع قضایی با طی کردن مراحل قانونی و اخذ تعهد آزاد شده بود.