معاون تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از اتمام عملیات تعمیر و بازسازی کانال شهید رجایی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، "سید محسن موسوی" از ترمیم 500 متر از قسمت های مختلف کانال 30 کیلومتری شبکه آبیاری شهید رجایی توسط 11 نفر از نیروهای عملیاتی و 9 دستگاه خودرو سبک و سنگین از نوع بیل مکانیکی، کمپرسی، لودر و مزدا در 12 روز کاری خبر داد.

معاون تعمیرات و نگهداری شبکه های آبیاری زهره و جراحی با تصریح بر این که کانال اصلی شبکه آبیاری شهید رجایی آماده بهره برداری مجدد شده است افزود: کانال های آبیاری هر ساله در اواخر فصل تابستان مورد تعمیر و بهسازی قرار می گیرند تا در زمان آبیاری دچار مشکلاتی از جمله شکستگی نشوند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی