مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری جلسه هم اندیشی با دانشگاه خبر در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "رحمان خندانی" با بیان این که جلسه فوق در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در تفاهم نامه پژوهشی برگزار شد افزود: این تفاهم نامه پژوهشی در خرداد سال 1396 به امضای رئیس وقت دانشگاه آزاد واحد امیدیه و مدیرعامل وقت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی رسید.

وی تصریح کرد: طبق این توافقنامه در حوزه های فناوری های نرم، علوم فنی مهندسی و علوم آبیاری و محیط زیست، پس از نیاز سنجی توسط شرکت، دانشگاه آزاد پروپوزال طرح ها را جهت ارائه در کمیته پژوهش شرکت آماده و پس از تایید کمیته پژوهش، شرکت و سازمان آب و برق خوزستان مراحل عقد قرارداد را طی خواهند کرد.

 مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، برگزاری این جلسه هم اندیشی را جهت تحکیم روابط بین شرکت و دانشگاه با چشم انداز چند ساله تا سال 1404 به صورت سالیانه و قابل تمدید معرفی کرد و افزود: در این جلسه بر همکاری های دو جانبه در بخش های خدماتی و رفاهی تاکید شد.

خندانی خاطر نشان کرد: پس از مرحله نیاز سنجی، 5 مورد به دانشگاه اعلام و 2 موضوع به تصویب کمیته پژوهش شرکت و سازمان آب و برق خوزستان رسید که در حال نهایی شدن و عقد قرارداد قرار دارند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی