معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از اتمام عملیات تعویض سیم بکسل های دریچه ی تخلیه رسوب سد شهدای رامشیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید محسن موسوی"، با اشاره به بارش روزهای گذشته که باعث جاری شدن سیلاب و افزایش دبی ورودی به سد شهدای رامشیر شد گفت: می بایست آب پشت سد به رودخانه  تخلیه و از ورود آن به قسمت کنترل سیلاب  جلوگیری به عمل می آمد اما متاسفانه  در حین بالا کشیدن دریچه تخلیه رسوب، کابل یکی از دریچه ها دچار بریدگی شد.

 وی افزود: پس از اعلام واحد بهره بردار در مورد مشکل بوجود آمده، گروه مکانیکال به محل اعزام و در عملیات چند ساعته موفق به تعویض کابل و بالا کشیدن دریچه کنترل سیلاب شدند.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با اشاره به این که بخشدار بخش مرکزی شهرستان رامشیر  و هیئت همراه بر روند آماده سازی و نصب سیم بکسل ها  نظارت داشتند، دلیل پارگی کابل های فلزی را تماس مداوم با آب و جام شدن قرقره ها بر اثر اکسیداسیون اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی