مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از اتمام عملیات طراحی، ساخت و نصب پلکان دسترسی در سد جره خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی"،  با اشاره به عدم دسترسی  به  دریچه های تونل تحتانی و  نیاز دسترسی دوره ای و عملیات سرویس، تعمیر و بازرسی دائم این دریچه ها ، از ساخت پلکان دسترسی در سد جره خبر داد.

وی با بیان این که نیاز دسترسی به این دریچه ها در زمان ساخت از نظر سازنده پنهان بود تصریح کرد: با گذشت حدود 6 سال از بهره برداری و نیاز به تعمیر برخی از قطعات دریچه، اهمیت دسترسی آسان  به این دریچه ها آشکار شد.

خندانی عامل فوق را دلیلی برای اخذ مجوز از کار فرما برای کار مطالعات  به منظور یافتن بهینه ترین مسیر و بهترین طراحی پلکان اعلام کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه اتاق دریچه از موقعیت دریچه هوا  (AIR Vent) بهترین مسیر  با ارتفاعی حدود 7 متر تشخیص داده شد ساخت پلکان از همان نقطه شروع و پس از 12 روز کاری به پایان رسید.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی