به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" با اشاره به 6 سال بهره برداری سد جره رامهرمز از تجمع رسوب در آب پشت سد خبر داد و گفت: در بازدیدهای دوره ای، کارشناسان شرکت متوجه پیشروی خرابی لاستیک آب بند دریچه در بخش پایینی سازه و متعلقات آب بند لاستیکی شدند.

وی تصریح کرد: پس از اخذ مجوز از معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان عملیات تعمیر، نصب و آب بندی سد توسط کارگروه تجهیزات هیدرو مکانیک، آغاز و طی 20 روز کاری عملیات فوق با موفقیت به اتمام رسید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی