مدیر واحد حقوقی و قرادادهای شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره وجراحی از افزایش تسهیلات در رسیدگی به تخلفات آبی در شبکه رامشیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "احمد رفیعی" گفت: بعد از   رایزنی های صورت گرفته با دادگستری شهرستان رامشیر، دادستان از نیروی انتظامی شهرستان خواستار همکاری در اجرای قانون توزیع عادلانه آب شد.

این قانون در سال 1361 به تصویب رسید که  قسمتی از آن مربوط به برخورد سریع با اخلال برخی افراد در امر آبرسانی و توزیع عادلانه آب بود.

رفیعی با بیان این که در این قانون سازمان ها و شرکت های توزیع کننده آب با معرفی نماینده حقوقی، نیاز مراجعه به مراجع قضایی جهت ثبت شکایت در هنگام بروز تجاوزات به تاسیسات آبی را نخواهند داشت و جهت رفع تخلفات، مراجعه به مراجع انتظامی کافی خواهد بود افزود: متاسفانه در سال های گذشته نیروی انتظامی در این زمینه همکاری لازم را با شرکت ها نداشت که با  ارئه مستندات لازم  و تهیه نامه و ارسال به دادگستری شهرستان رامشیر، موفق به اخذ دستور به نیروی انتظامی جهت اجرای این قانون شدیم.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی