معاونت نگهداری و تعمیرات  شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از لایروبی زهکش روستای بغدک خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید محسن موسوی" گفت: زهکش روستای بغدک که از نوع زهکش حائل است به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به کانال آبیاری و تاسیسات لایروبی شد.

وی افزود: این زهکش  در حاشیه کانال RMC  شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز در محدوده روستای بغدک بخشی از زهکش حائل است که قبل از احداث شبکه آبیاری مسیل بوده  و با احداث شبکه  به عنوان زهکش حائل در حاشیه کانال مورد استفاده قرار گرفت.

موسوی اظهار داشت: پس از بهره برداری از شبکه و با توجه به موقعیت  و عملکرد زهکش به منظور جمع آوری، هدایت و تخلیه روان آبها که آثار تاثیری و تخریبی زیادی بر روی روستاها داشته، به جهت کنترل موضوع پس از بررسی و نیاز سنجی های عملیاتی و هماهنگی لازم با مشاور شبکه (شرکت آب کاوش سرزمین)، لایروبی زهکش  در دستور کار قرار گرفت و طی برنامه زمانبندی شده این زهکش مهم و حیاتی لایروبی شد تا در زمان بارندگی خطری کانال مجاور و روستاهای اطراف را تهدید نکند.

معاونت نگهداری و تعمیرات  شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره وجراحی افزود: با اخذ مجوز از معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، دیواره سنگی جهت مقاوم سازی زهکش، ساخته شد .

 وی با بیان این که در زمان بارندگی و جاری شدن روان آبها، دیواره کانال RMC در معرض  آسیب و شکستگی قرار  داشت و اراضی و روستاها را تهدید می کرد تصریح کرد: با وجود این زهکش، آبها جمع آوری و منتقل خواهد شد.

موسوی ادامه داد: این زهکش پس از جمع آوری زه آب و روان آبهای منطقه به  محدوده روستای طالقانی رفته و سپس به زهکش جمع آوری کننده اصلی خواهد ریخت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی