مدیر واحد برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برقراری مجدد ارتباط اداره امور بهره برداری هندیجان به شبکه داخلی (اینترانت) خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی صادقی" با اشاره به اینکه سیستم عقد قرارداد با کشاورزان به صورت برخط  در سامانه سامآب صورت می گیرد و کشاورزان جهت عقد قرارداد زمستانه به امور مشترکین مراجعه می کنند، ارتباط داده با شبکه ها را بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کرد .

وی تصریح کرد: پس از اعلام امور مشترکین شبکه هندیجان مبنی بر  قطع شبکه، حل موضوع در دستور کار واحد فناوری اطلاعات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی قرار گرفت و پس از بررسی های صورت گرفته، قطعی اتصال در حد فاصل رامشیر و شادگان تشخیص داده شد.

مدیر گروه IT شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی افزود: با کابل کشی و تعویض قطعات معیوب، اتصال دوباره  شبکه بهره برداری هندیجان به اینترانت برقرار، سامانه ثبت قرارداد ها مجددا راه اندازی و انجام امور اداری و اتوماسیون داخلی شرکت که در این بستر انجام می پذیرفت از سر گرفته شد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی