معاون نگهداری و تعمیرات  شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره وجراحی از اتصال ایستگاه پمپاژ شادگان به برق شهری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید محسن موسوی" با اشاره به نوسانات برق شهری که موجب از کار افتادن تابلو فشار متوسط برق شد گفت: با هدف ممانعت از آسیب رسیدن به اراضی کشاورزان، دیزل ژنراتور  موجود در ایستگاه، راه اندازی و با اتصال 2 پمپ اضطراری تخلیه زه آب ها صورت پذیرفت.

 وی شبکه آبیاری شادگان را دارای دو ایستگاه  پمپاژ معرفی کرد و افزود: ایستگاه شمار 1 با توجه به دبی ورودی، بسیار حائز اهمیت  است و در صورت از کار افتادن این ایستگاه ها و انباشت زه آب، اراضی کشاورزان آسیب خواهد دید.

موسوی با بیان اینکه  ایستگاه پمپاژ وظیفه انتقال زه آب قسمتی از اراضی تحت پوشش شبکه به هور را بر عهده دارد تصریح کرد: ایستگاه شماره یک دارای  10 عدد الکترو پمپ است که این پمپ ها جهت اتصال به شبکه برق شهری ابتدا به تابلو فشار ضعیف سپس به متوسط و از آنجا به ترانس فورماتور و در نهایت به شبکه برق اتصال پیدا می کند.

 رئیس گروه برق شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از جدا کردن قطعات معیوب و مستهلک تابلو برق فشار متوسط پس از راه اندازی پمپ های اضطراری خبر داد و افزود: در این عملیات کلید های سکسیونر، سرکابل ها ترانس 33 کیلو ولت و تابلو فشار متوسط به صورت اساسی تعمیر و سرویس شد و مقره های خط هوایی 33 کیلو ولت به طول 5 کیلومتر تعویض شدند.

"فرهاد خلفیان" تصریح کرد: در این اقدام پیشگیرانه نه تنها تابلو فشار متوسط بلکه تابلو فشار ضعیف و ترانسفورماتور نیز سرویس و نوسازی شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی