رئیس گروه آموزش و پژوهش  شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، از برگزاری سمینار روانشناسی برای کارکنان شرکت با موضوع " مدیریت تعارض" خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "میثم رزاقی باغبادرانی" بانی و مفهوم تعارض، جایگاه تعارض در مدیریت، تقسیم بندی تعارضات سازمانی، ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی، استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان، چگونگی برخورد با انواع تعارض، مدیریت و حل تعارضات سازمان و استفاده صحیح و مؤثر از تعارض را از مباحث این سمینارمعرفی کرد..

 وی افزود: سمینار فوق در راستای مجموعه سمینارهای روانشناسی توسط این شرکت در سالن اجتماعات شهرداری امیدیه  برگزار شد.

"نرگس درویشی" به عنوان سخنران این سمینار با اشاره به پدیده تعارض و نقاط قوت و ضعف آن ابتدا به تعریف تعارض، عوامل پیدایش و جنبه های مثبت و منفی آن، چگونگی بهره گیری مناسب از آن برای پیشرفت و توسعه فردی پرداخت و در بخش دوم سخنرانی خود مبحث ارتباطات موثر را بیان کرد و به تاثیر روابط انسانی در راستای حل تعارضات اشاره کرد.

درویشی، وجود تعارض و تضاد مسئله ای را طبیعی دانست و مدیریت تعارضات و نحوه تعامل و حل آنها  را حائز  اهمیت خواند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: میثم شیرعلی