مسئول واحد ایمنی و بهداشت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری آزمایشات ادواری سال 1397 پرسنل آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "تورج ترکی مطلق" با بیان این که آزمایشات دوره ای طب کار توسط نیروهای اعزامی کلینیک پزشکی سازمان آب و برق خوزستان برای کارکنان قراردادی این شرکت برگزار شد افزود: با تاکیدی که مدیریت مجموعه نسبت به موضوع سلامت و ایمنی افراد و نقش مهم  آن  بر سلامت سازمان دارد، توجه به سلامت روحی و جسمی افراد از ابتدای استخدام تا انتهای همکاری  پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفته و جزو شاخصه های ارزیابی پرسنل می باشد  که هزینه های قابل توجه ای نیز در این راستا به این امر اختصاص یافته است.

 مدیر عامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آن بیشترین نقش را در افزایش رشد اقتصادی دارد افزود: سلامت و بهداشت مناسب، موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می شود که متعاقبا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می گردد.

ترکی مطلق با بیان این که باید سلامت نیروهای انسانی به عنوان سرمایه اصلی حفظ و در این راستا برنامه های متعددی طراحی و اجرا  شود، یکی از این برنامه ها را برگزاری آزمایشات دوره ای دانست و گفت: اخیرا آزمایشاتی در این مجموعه  توسط نیروهای اعزامی طب کار کلینیک سازمان آب وبرق خوزستان در محل شرکت صورت پذیرفت.

وی از تست خون، دم سنجی، شنوایی، بینایی و نوار قلب  به عنوان آزمایشات انجام شده نام برد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میثم شیرعلی