به منظور بهره برداری از توان علمی دانشگاه، مدیران، کارشناسان و خبرگان شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و مسئولان دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس گروه آموزش و پژوهش سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، از نشست مدیران،کارشناسان و خبرگان آن شرکت با اعضای هیئت علمی و مسئولان دفتر پژوهش های کاربردی ساز مان آب و برق خبر داد و گفت: این نشست به منظور فعال سازی پژوهشکده آب و انرژی¬های تجدیدپذیر دانشگاه شهید چمران و تدوین برنامه پژوهشی  5 ساله و استفاده از توان علمی دانشگاه برگزار شد.

"میثم باغبادرانی" با بیان این که دکتر کاشفی پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و سرکارخانم ها، مهندس پورآصف رئیس گروه پژوهش و فناوری آبیاری و زهکشی، مهندس مرعشی رئیس گروه علوم انسانی،نوآوری و پشتیبانی علمی دفتر پژوهش¬های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان، نکات مهم و قابل ملاحظه ای را تشریح کردند گفت: در پایان مصوب شد تا برای نیازهای پژوهشی منتخب، فرم درخواست طرح پژوهشی تکمیل و در اختیار اساتید و محققان قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری