مدیر پشتیبانی و اداری شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از بهسازی فضای سبز ستاد آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "شریف عقیلی" گفت: واحد خدمات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری زهره و جراحی  فضای سبز ستاد شرکت را با کاشت 6000  گل از انواع: تاج خروسی، ناز، آهاشر، پریوش و تعداد 25 نهال از انواع: انگور، توت و پرتقال  بهسازی کرد .

 در این طرح به منظور صرفه جویی در میزان مصرف آب از 500 متر لوله پلی اتیلن واتصالات مربوطه برای آبیاری به روش قطره ای استفاده شده است.

 

عکاس: میلاد حیدری
خبرنگار: میلاد حیدری