مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از دیدار صمیمی و نشست با مدیران عامل تعاونی های تولید و توزیع شهرستان های شادگان و رامشیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" با ابراز خشنودی از آغاز مجدد فعالیت تعاونی ها در راستای مدیریت انتقال آب، از آغاز انعقاد قرارداد تامین آب کشت با تعاونی ها برای نیمه دوم سال 1398، در آینده نزدک خبر داد.

در این نشست صمیمی که مدیران عامل تعاونی ها با تشریح موانع موجود، خواستار رفع مشکلات پیش رو شدند مقرر شد تا با همکاری معاونت مشارکت های مردمی شرکت، در راستای تسهیل امور، اقدامات موثری صورت گیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری