مدیرعامل  شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از ساماندهی و پلمپ نمودن پمپ های غیر مجاز در سطح شبکه شادگان خبر داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس"،  با اشاره به مصوبات شورای حفاظت منابع آب شهرستان شادگان در خصوص کنترل مصارف رودخانه ای گفت: در همکاری با امور آب شادگان، نیروهای حریم بانی و حراست شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، دو اکیپ خودرو برای کنترل برداشت های رودخانه ای اختصاص دادند.
وی از پلمپ و ساماندهی 19 پمپ برداشت غیر مجاز، در عملیات فوق خبر داد.

 
منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری