مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری نشست با مدیر جهاد کشاورزی و رئیس نظام صنفی شهرستان رامشیر بمنظور برنامه ریزی برای کشت پاییزه با رعایت حقوق کشاورزان منطقه خبر داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" بر اجرای برنامه های توزیع عادلانه آب در سطح شبکه و در بخش کشاورزی، برنامه ریزی به منظور اجرایی نمودن کشت پاییزه با رعایت حقوق کشاورزان و شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی تاکید کرد.

وی از بحث و تبادل نظر در نشست فوق به منظور تسهیل امورات و تعامل بیشتر در بخش کشاورزی، زمان کشت، پرداخت بدهی کشاورزان، تعمیر شبکه ها، اراضی دو وضعیته و حفاظت از تاسیسات و شبکه ها خبر داد. 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری