سرپرست معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه وشبکه های آبیاری زهره و جراحی از تعمیر و راه اندازی کلید های سکسیونر تابلو های 33 کیلوولت فشار متوسط ایستگاه پمپاژ زهکش یک شادگان خبر داد و گفت: تعمیر و راه اندازی این سکسیونر ها بدست متخصصان واحد امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی و مکانیکی شرکت انجام شده است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا احمدیان پور" گفت: با هماهنگی های صورت گرفته توسط بهره بردار شبکه با شرکت توزیع برق شادگان و قطع موقت برق ایستگاه عملیات تعمیرات مذکور انجام و سه دستگاه کلید سکسیونر تابلوهای 33 کیلوولت این ایستگاه رفع اشکال، تعمیر و راه اندازی شد.

سکسیونر، ابزار قطع مدارهایی است که تقریباً بی جریان هستند، سکسیونر قطعات و ابزارهایی راکه تنها ولتاژ دار هستند از شبکه جدا می‌سازد و در درجه نخست برای حفاظت و پناه تعمیرکاران، بهره برداران وکاربران مربوطه در برابر برق گرفتگی بکار برده می‌شوند.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری