مدیر عامل شرکت بهره برداری ازسد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از عملیات 95 درصدی لایروبی، لجن برداری و بوته کنی در سطح شبکه های آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" انجام عملیات فوق را در محدودهشبکه های آبیاری رامشیر، رامهرمز، شهید رجایی، شادگان و هندیجان ذکر کرد و گفت: این عملیات ها قبل از آغاز فصل آبیاری و کشت به منظور بهره وری بیشتر از شبکه وکانال، افزایش دبی انتقال آب، جلوگیری از خرابی کانال ها و تخریب اراضی همجوار امری ضروری و لازم است که با برنامه ریزی های لازم و بکارگیری پیمانکار دست دوم و استفاده از حداکثر توان شرکت این عملیات ها اجرایی شد.

وی از عملیات بوته کنی بصورت دستی و ماشینی به طول387 هزار متر و مساحت 288 هزار و 500 متر مربع و عملیات لایروبی و لجن برداری بصورت دستی و ماشینی به طول 142 هزار متر و حجم 782 هزار متر مکعب در مدت زمان 3 ماه با نظارت واحد نگهداری وتعمیرات وگروه مشاوران آبکاوش سرزمین خبر داد و گفت: تا کنون 95 درصد کانال های تحت پوشش شرکت، لایروبی، لجن برداری وبوته کنی شده اند و 5 درصد باقیمانده مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری