مسئول اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، از جمع آوری 6 عدد سیفون و4 عدد پمپ غیر مجاز در سطح شبکه شهید رجایی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی قنواتی"، با اشاره به رعایت توزیع عادلانه آب برای تحقق بخشیدن به رسالت شرکت در آبرسانی به کشاورزان و لزوم برخورد با متخلفان، از گشت زنی های مکرر اداره حریم بانی آن شرکت خبر داد و تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله از واحد بهره برداری، سیفونها و پمپ های غیرمجاز در سطح شبکه شهید رجایی جمع آوری شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری