مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی ازآمادگی کامل آن مجموعه در مقابل هرگونه سیلاب احتمالی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حمد دریس، پس از‍ بازدید سد تنظیمی شهدای رامشیر از آماده باش بودن پرسنل و تجهیزات شرکت در سدهای مخزنی جره رامهرمز، تنظیمی انحرافی آسک هندیجان، شهدای رامشیر و تنظیمی انحرافی شهدای رامهرمز خبر داد.

وی با اشاره به ورود سامانه پر قدرت بارشی و هشدارهای مکرر ستاد مدیریت بحران، تصریح کرد: دریاچه سد تنظیمی انحرافی شهدای رامشیرتخلیه و کلیه اقدامات لازم به منظور کنترل سیلاب های احتمالی انجام شده و هیچ گونه خطری سدهای تحت پوشش این شرکت را تهدید نمی کند.ِ

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری