مدیر عامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با بیان اینکه تراز آب سد مخزنی جره در ماه های آتی در حال افزایش است و خطر آبگرفتگی حریم دریاچه را بدنبال دارد گفت: مستحدثات و اعیانی های حریم دریاچه سد مخزنی جره تخریب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" افزود: با پیگیری های مستمر اداره حریم بانی شرکت و کارشناس حقوقی سازمان آب و برق خوزستان، 8 فقره حکم قضایی به منظور تخلیه و تخریب مستحدثات در حریم دریاچه سد، از دادستانی شهرستان باغملک اخذ و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری نیروی انتظامی واداره برق شهرستان هفتگل و واحد حقوقی سازمان آب وبرق خوزستان، تعداد 5 باب منزل مسکونی پس از تخلیه کامل تخریب و به 3 مورد دیگر مهلت 10 روزه برای تخلیه داده شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
عکاس: میلاد حیدری
خبرنگار: میلاد حیدری