رئیس گروه آموزش و پژوهش شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از برگزاری دوره های  آموزشی قوانین و دستورالعمل های جاری بهره برداری منابع آب در سالن کنفرانس آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "میثم رزاقی باغبادرانی" با بیان اینکه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی اولین شرکت برگزار کننده این دوره می باشد، تصریح کرد: دوره آموزشی قوانین و‌ دستورالعمل‌های جاری بهره برداری منابع آب از مجموعه دوره‌های آموزشی کسب گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی است.

 رزاقی از حضور کارکنان و مدیران واحدهای بهره‌برداری، نگهداری، تعمیرات، فنی و مهندسی، امور مشترکین و حریم‌بانی، در کارگاه آموزشی فوق خبر داد.

رئیس گروه آموزش و پژوهش شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی خاطر نشان کرد: به منظور اخذ و تمدید اعتبار گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای، گذراندن پکیچ دوره‌های آموزشی (۵ دوره) طی ۵ سال متوالی برای کلیه کارکنان مرتبط الزامی می‌باشد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری