رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با بیان اینکه تراز آب سد مخزنی جره در ماه های آتی در حال افزایش است و خطر آبگرفتگی حریم دریاچه را بدنبال دارد گفت: مرحله دوم تخریب مستحدثات پس از اخطارهای مکرر واحد حریم بانی و دادن مهلت زمانی یک ماهه به منظور تخلیه، تخریب شد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی قنواتی" افزود: با پیگیری های مستمر اداره حریم بانی شرکت و کارشناس حقوقی سازمان آب و برق خوزستان، 12 عدد حکم قضایی به منظور تخلیه وتخریب6 باب منزل مسکونی در روستای کلاس مدین و 6 باب منزل مسکونی در روستای سادات غربی واقع در حریم دریاچه سد مخزنی جره  از دادستانی شهرستان باغملک اخذ و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت زمانی داده شده، با همکاری نیروی انتظامی ، اداره برق شهرستان هفتگل و واحد حقوقی سازمان آب وبرق خوزستان، مستحدثات فوق الذکر، علیرغم مقاومت برخی از اهالی و ساکنان تخریب شد.

قنواتی تصریح کرد: تاکنون  18 باب از مستحدثات در حریم سد، تخریب شده و پیگیری های مستمر برای ایمن کردن کامل حریم دریاچه سد تا تخریب تمام مستحدثات ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
عکاس: میلاد حیدری
خبرنگار: میلاد حیدری