مدیر عامل شرکت بهربرداری از سد، نیروگاه وشبکه های آبیاری زهره وجراحی از پلمپ پمپهای غیر مجاز در محدوده آن شبکه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" گفت: پیرو گزارشات واصله مبنی بر نصب تعدادی پمپ های غیر مجاز در شبکه آبیاری رامشیر، اداره حریم بانی با هماهنگی واحد حقوقی شرکت در معیت نیروی انتظامی در محل حاضر و 10 دستگاه پمپ غیر مجاز در مجاورت کنترل سیلاب شبکه رامشیر پلمپ و جهت اخذ قرارداد و مجوزات لازم به واحد بهره برداری شرکت معرفی شدند.

وی از ادامه این روند برای بهبود و طریقه مصرف هر چه بهتر آب خبر داد.    

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
عکاس: میلاد حیدری
خبرنگار: میلاد حیدری