رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از شناسایی سارق دریچه های شبکه آبیاری رامشیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی قنواتی"، گفت:  پرسنل اداره حریم بانی شرکت با گشت زنی در سطح شبکه آبیاری رامشیر وکمین شبانه روزی برای شناسایی فرد تخریب کننده و سارق دریچه های شبکه، موفق شدند تا فرد مذکور را در حین فروش اموال مسروقه شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی و واحد حقوقی شرکت جهت اخذ مجوزات لازم به منظور دستگیری سارق، اقدامات لازم صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری