مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از انسداد مسیرهای دسترسی به دریاچه سد مخزنی جره خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" با اشاره به ابلاغیه دستور العمل های سازمان آب و برق به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ازهماهنگی با فرمانداری و بخشداری شهرستان باغملک و مسدود کردن راه های دسترسی منتهی به دریاچه سد مخزنی جره خبر داد.

وی هدف از این مسدود سازی را جلوگیری از حضور افراد و اجرای طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، اقدامات پیشگیرانه واحد حریم بانی و هماهنگی نیروی انتظامی، اداره راه و شهرسازی و معتمدان روستاهای حاشیه مخزن را در مسدود کردن مسیرهای ورودی به مخزن سد جره را مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی