مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه  و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از کاشت ۱۲۰۰ اصله نهال در محدوده مناطق گردشگری سد جره خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس"، از کاشت ۱۲۰۰ اصله نهال اُکالیپتوس و برهان، به منظور گسترش پوشش گیاهی و ترویج فرهنگ درختکاری،  در محدوده مناطق گردشگری سد جره خبر داد.

وی با بیان این که هر درخت به لحاظ ایجاد هوای پاک و جلوگیری از فرسایش خاک در حفظ منابع طبیعی و سلامت محیط، نقش بسزایی دارد و در جذب گردشگر و تأمین آرامش روحی بازدید کنندگان حائز اهمیت است، حمایت های مدیریت گردشگری سازمان آب و برق خوزستان را در این عملیات، مورد قدردانی قرار داد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، از آبیاری این نهال ها به روش قطره ای، به منظور صرفه جویی در مصرف آب خبر داد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی