معاون بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از دستگیری دو سارق در ساحل چپ شبکه رامشیر در محل کانال LC3 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی مختاری"، گفت: با گشت زنی های مکرر و شبانه روزی پرسنل حریم بانی، در سطح شبکه ها، شامگاه اول اردیبهشت ماه جاری، پرسنل حریم بانی شبکه بهره برداری رامشیر با ایجاد کمین، دو سارق را در حال تخریب پل و سرقت میلگرد دریچه های شبکه، دستگیر و به نیروهای انتظامی منطقه تحویل دادند.

وی با بیان این که این سارقان با تخریب پلها و دریچه ها به وسیله پُتک، میلگردهای بکار رفته در بتن را خارج و به قیمت ناچیزی می فروختند تصریح کرد: ترمیم این خرابی ها،  هزینه های زیادی را برای شرکت، رقم می زد.

مختاری با تصریح بر این که گستردگی مناطق و کاهش حضور کشاورزان، زمینه ساز فعالیت بیشتر سارقان است، گفت: با استفاده از توان نیروهای شرکت و همکاری معتمدان محلی، آمار سرقت و تخریب تأسیسات، در این شبکه ها به حداقل رسیده است.

معاون بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، از جمع آوری و ضبط تمامی وسایل و ادوات سرقت خبر داد و گفت: اقدامات حقوقی از طریق فرماندهی نیروی انتظامی و دادستانی رامشیر، توسط اداره حقوقی این شرکت در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: محمد زیتون زاده