مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از شبکه، تاسیسات و سد شهدای رامشیر بازدید کردند.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" مدیرعامل شرکت، با اشاره به اهمیت موضوع تعمیرات در شبکه ها، بر لزوم تعمیرات اضطراری شبکه در اسرع وقت، تاکید کرد و گفت: با برنامه ریزی دقیق، بصورت ادواری از نزدیک مشکلات شبکه ها را بررسی میکنیم.

وی از معاون تعمیرات شرکت، خواهان اقدامات لازم برای تسریع در نصب دریچه تحتانی سد رامشیر شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: حمیدرضا علی پور