مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از اتمام عملیات ساماندهی، بازسازی نهر ملا  و لایروبی آن از حد فاصل روستاهای صالحک و گرگری علیا تا ابتدای روستای آسیاب در دو فاز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" گفت: پس از سیلاب فروردین ماه سال 1398 و طغیان رودخانه زهره وتخریب اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه در محدوده روستای صالحک، به منظور کنترل حجم آب ورودی نهر ملا، پیشگیری از وقوع سیلاب های آتی و تخریب اراضی، سر دهانه نهر ملا با بکارگیری یک دستگاه بلدوزر بازسازی و ساماندهی شد.

 وی افزود: با عنایت به اینکه نهر سنتی ملا، تامین کننده آب باغات و بخشی از اراضی کشاورزی واحشام روستاهای حوزه شهرستان امیدیه است برای خدمت رسانی بهتر به مشترکان، تامین آب کشت های تابستانه و بهره وری بیشتر از ظرفیت کانال ها عملیات لایروبی ماشینی نهر ملا بطول تقریبی 11 کیلومتر در محدوده روستاهای صالحک ، گرگری علیا، قلندری، گدار چیتی و ابتدای باغات روستای آسیاب توسط یک دستگاه بیل مکانیکی انجام شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور