سرپرست معاونت بهره برداری شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با اشاره به جمع آوری سیفونهای غیر مجاز، از رفع موانع توزیع عادلانه آب در شبکه های رامشیر و شادگان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "جمشید حیدری" با بیان این که طی سالهای گذشته در زمان آبیاری، برخی از افراد متخلف با قرار دادن لوله در کانال ها اقدام به برداشت آب بصورت غیرمجاز می نمودند، که این مسئله علاوه بر این که مانع از توزیع عادلانه آب می شد، موجبات آسیب رساندن به تاسیسات شبکه را نیز فراهم می کرد، از اقدام به موقع در جمع آوری سیفونهای غیر مجاز در سطح آن شبکه خبر داد و تصریح کرد: با این اقدام ضربتی، زمینه رساندن آب به اراضی مجاز تا انتهای شبکه فراهم شد.

حیدری افزود: با همکاری اداره حریم بانی، نیروهای حراست و کارشناسان بهره برداری شبکه های فوق، حدود 40 سیفون غیر مجاز در سطح شبکه های رامشیر و شادگان جمع آوری شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری