مدیرعامل  شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از انعقاد تفاهم نامه  با مجتمع پزشکی آب و برق خوزستان در خصوص ارائه خدمات درمانی به کارکنان قراردادی آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" گفت: در نظر داریم تا علاوه بر استفاده کارکنان شرکتی از کلیه خدمات و امکانات مجتمع پزشکی آب و برق در شهرستان اهواز، با دیگرمراکز درمانی شهرستانهای استان، توسط مجتمع قراردادهای دیگری نیز منعقد شود.

وی افزود: در حال حاضر با دو بیمارستان بزرگ خصوصی در مرکز استان قرارداد منعقد شده است و در صورت مراجعه کارکنان به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد نیز، با ارائه فاکتور و مدارک مثبته، هزینه های صورت گرفته پس از بررسی و تایید پرداخت خواهد شد.

دریس خاطر نشان کرد: تفاهم نامه منعقده برای ارائه خدمات درمانی پرسنل شرکتی، از تاریخ اول شهریورماه ۹۹ می باشد که تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ به مدت یکسال معتبر است.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: میلاد حیدری