مدیر حراست و امور محرمانه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی از دستگیری سارقان دریچه های شبکه آبیاری شادگان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی امانی" گفت: پس از دریافت گزارش های واصله مبنی بر سرقت دریچه های شبکه آبیاری شادگان، امور حراست شرکت به منظور پیشگیری از سرقت­ های بعدی و دستگیری سارقان، اقدام به ایجاد چندین گروه گشتی و حریم بانی نمود.

وی با بیان این که 25 شهریور ماه جاری، پس از دریافت گزارش یکی از اهالی روستاهای تحت پوشش شبکه آبیاری شادگان،  مبنی بر سرقت دریچه های شبکه آبیاری، بلا فاصله یکی از اکیپ های گشتی این امور به منطقه مورد نظر اعزام شد افزود: دو نفر از گروه سارقین در محل ارتکاب جرم دستگیر شدند.

مدیر حراست و امور محرمانه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی در بیان نحوه دستگیری سارقان گفت: یک گروه 4 نفره، با یک دستگاه خودرو وانت و تجهیزات و ابزار آلات برشکاری در حال سرقت، با دیدن ماموران گشت حراست، اقدام به فرار نموده که در عملیات تعقیب و گریز، گشت های حراستی دو نفر از آنها را دستگیر و همراه با وسایل مکشوفه تحویل نیروی انتظامی منطقه دادند.

مدیریت حراست و امور محرمانه آن شرکت با بیان این که با کمک نیروی انتظامی منطقه در حال شناسایی و دستگیری دیگر افراد این گروه هستیم، تصریح کرد: این اقدامات تا دستگیری تمامی سارقان شبکه آبیاری شادگان ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی
خبرنگار: حمیدرضا علی پور