به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حمد دریس گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته علائم هشدار دهنده جدید در سطح شبکه ها و سدها نصب و علائم و تابلو های هشدار دهنده قبلی نیز احیا شد.

وی افزود: هر ساله برخی افراد بدون در نظر گرفتن مخاطرات بالقوه تاسیسات آبی و بی توجهی به برخی علائم هشدار دهنده اقدام به انجام تفریحات آبی نموده که موجب بروز حوادث جانی و مالی می شد.

دریس در ادامه با بیان اینکه صیانت از جان مردم خط قرمز این شرکت است افزود: ما در مجموعه شرکت ضمن اینکه هدفمان توزیع عادلانه آب است از تمام تلاشها برای حفظ جان و مال مردم فروگذار نبوده و با افزایش تابلوها و علائم هشدار دهنده سعی در افزایش ایمنی و کاهش حوادث احتمالی داریم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی گفت: در این اقدام تعداد چهار تابلوی دیواری در سد رامشیر بروزرسانی و ترمیم شد وهمچنین تعداد ۲۵ تابلو و علامت هشداردهنده در سد آسک و شبکه های شهید رجایی و رامهرمز نصب گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی