به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حمد دریس گفت: با توجه به گستردگی شبکه های تحت پوشش و صرف زمان زیاد برای عملیات مساحی و نیز مدیریت جامع شبکه های آبیاری تحت پوشش اقدام به تهیه نقشه GIS نمودیم.

وی افزود: تهیه نقشه GIS نه تنها به سرعت عملیات مساحی کمک می کند بلکه باعث افزایش دقت این عملیات می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی بیان کرد: پس از بررسی های کارشناسی از سال 1398 توسط گروه نقشه برداری و GIS اقدام به شروع این عملیات کردیم که پس از حدود 18 ماه این عملیات به پایان رسید.

حمد دریس عنوان کرد: نقشه GIS در بخش های دیگر از جمله امور مشترکین، بهره برداری و حتی نگهداری و تعمیرات نقشی مهمی را ایفا میکند و همچنبن انجام این عملیات توسط کارکنان این شرکت صرفه اقتصادی بالقوه 12 میلیارد ریالی را به دنبال داشته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تهیه و اتمام نقشه برداری دیگر شبکه ­های آبیاری تحت پوشش دید کاملی از تمام نقاط خواهیم داشت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی