به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رضا احمدیان پور گفت: طی عملیات هفت روزه فنس های اطراف ایستگاه پمپاژ RMD با دیوارهای بتنی پیش ساخته جایگزین شدند.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی ادامه داد: پس از تاسیس ایستگاه پمپاژ RMD، با فنس محصور شده بود اما بدلیل خوردگی و وجود تند بادهای فصلی گاهی قسمتی از فنس ها بریده شده و امنیت ایستگاه به خطر می افتاد.

وی در ادامه افزود: با برآورد انجام شده نصب دیوارهای بتنی نه تنها باعث افزایش امنیت در این ایستگاه می شود بلکه با توجه به هزینه ترمیم هرساله فنس کشی، بسیار مقرون بصرفه است.

احمدیانپور افزود: انتقال زه آب ها معمولاً بصورت ثقلی انجام می شود اما در قسمت های حساس و دارای شرایط جغرافیایی ویژه بدلیل عدم امکان انتقال ثقلی، از ایستگاه های پمپاژ استفاده می شود که نقش کلیدی در انتقال زه آب ها دارند از این رو لزوم تامین امنیت این ایستگاه موجب نصب دیوارهای بتنی شد.

وی در تشریح عملیات انجام شده افزود: این عملیات در چهار فاز شامل جمع آوری فنس ها، جانمایی دیواره های آماده بتنی، کاشت پایه دیوارها و نصب دیوارها توسط کارکنان تعمیرات انجام شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی بتوان حصار تمامی ایستگاه ها را با دیوارهای بتنی جایگزین و امنیت آن را تامین کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی