به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مهدی مختاری گفت: فاز اول عملیات ایمن و محصور نمودن سد جره رامهرمز به طول ۳۰۰ متر آغاز شد.
مدیر بهره برداری سد مخزنی جره رامهرمز با ضروری دانستن امنیت برای تاسیسات آبی بخصوص سدها افزود: شرایط مکانی سدها به گونه ای است که دسترسی به سایت بهره برداری از منطقه کوهستانی و همچنین مسطح امکان پذیر می باشد.
وی افزود: با مطالعات انجام شده و عقد قرارداد با بخش خصوصی از ابتدای سال جاری فاز اول محصورسازی محیط سد کلید خورد و اقدام به نصب و استقرار دیوار بتنی پیش ساخته حفاظتی به طول ۳۰۰ متر نمودیم.
وی در تشریح فازبندی برای این عملیات گفت: برای محصورسازی محیط سایت سد، دو فاز در نظر گرفته شده است. فاز اول در دو مرحله و جمعاً بطول ٦٠٠ متر می باشد که در انتهای سال ۱۴۰۰ کلید خورد و بنا شد در مناطق مسطح و قابل تردد جناح ورودیِ سایت، دیوار بتنی پیش ساخته نصب شود و در فاز دوم در مناطق کوهستانی و صعب العبور تقریباً به طول سه هزار و ۵۰۰ متر فنس کشی انجام شود.
مختاری با اشاره به اینکه محصور شدن سد به افزایش امنیت منجر خواهد شد، ادامه داد: متاسفانه عدم وجود مانع باعث ورود افراد ناشناس و احشام به محدوده سایت سد میشد که نه تنها امنیت سد و تاسیسات را به خطر می انداخت بلکه برای افراد هم مخاطراتی به همراه داشت.
وی در پایان گفت: در صدد هستیم بلافاصله بعد از اتمام مرحله اول فاز یک، مرحله دوم بطول ٣٠٠ متر را نیز آغاز کنیم.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی