به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “حمد دریس” گفت: انجام این عملیات در کنار صرفه اقتصادی 45 میلیارد ریالی کمک شایان ذکری به بهبود مدیریت و تسریع در عملیات های تعمیراتی و بهره برداری از این شبکه ایفا می کند.

دریس از شبکه آبیاری رامشیر به عنوان بزرگترین شبکه آن شرکت نام برد و گفت: عملیات نقشه برداری و GIS منطقه ساحل راست و کانال کنترل سیلاب این شبکه،  توسط یک گروه پنج نفره و در یک پروسه زمانی 5 ماهه انجام شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت داشتن نقشه های دقیق گفت: گستردگی جغرافیایی این شرکت با پنج شهرستان تحت پوشش هزینه های زیادی بر این شرکت تحمیل کرده که در صورت وجود  نقشه دقیق نه تنها در کیفیت مدیریت بهره برداری و عملیات تعمیرات شبکه ها بسیار موثر است بلکه هزینه های مساحی را نیز تا یک پنجم کاهش خواهد داد.

دریس ادامه داد: در قسمت بهره برداری اطلاعاتی از جمله اراضی تحت پوشش هر دریچه و کانال به تفکیک قابل مشاهده است که با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی در کل کشور، مدیریت آن را تسهیل خواهد کرد و متعاقباً بهره برداری دقیق موجب کاهش هزینه های تعمیراتی نیز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره¬برداری از سد، نیروگاه و شبکه¬های آبیاری زهره و جراحی تصریح کرد که این نقشه ها  اطلاعات دقیقی را در اختیار امور مشترکین قرار خواهد داد و برخی از اراضی که تا کنون اطلاعاتی از آنها در دسترس نبود شناسایی شده و به امور مشترکین شرکت معرفی شدند.

 شبکه آبیاری رامشیر با 22 هزار هکتار اراضی زیر کشت  در  100 کیلومتری جنوب شرقی اهواز، شامل مناطق ساحل راست، ساحل چپ و کانال کنترل سیلاب است.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی