به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "تورج ترکی مطلق" با اشاره به گرم شدن هوا و خطر غرق شدگی شناگران در مخازن سدها و تاسیسات آبی، از افزایش تعداد تابلو های هشدار دهنده در حریم دریاچه سد مخزنی جره رامهرمز و ترمیم علائم و دیوارنوشته های قبلی خبر داد.

 ترکی مطلق افزود: در این اقدام ، پنج دیوار نوشته بتنی در حریم و جاده های ورودی در روستاهای حاشیه دریاچه سد جره نصب شد.

 رئیس اداره HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی تصریح کرد: در این عملیات سه روزه، پس از جانمایی، دیوار نوشته ها در مکان های تعیین شده نصب و مستقر شدند.