به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رضا احمدیان پور گفت: قسمت های مختلف مکانیکی و الکتریکی سد آسک طبق برنامه قبلی سرویس، تعمیر و نوسازی شد.

وی افزود: سد آسک که به عنوان سد انحرافی در انتهای رودخانه زهره واقع شده است نقش اصلی در انحراف و تامین آب شبکه آبیاری هندیجان ایفا میکند.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی بیان کرد: دریچه های سد بصورت مکانیکی باز و بسته میشود و بدلیل بالا بودن غلظت مواد خورنده ( (EC) در بازه زمانی کوتاه مدت نیاز به بررسی و گاها تعمیر دارند.

احمدیان پور اظهار داشت: در این عملیات قرقره های دریچه ساحل چپ تعمیر و دریچه ها در حالت عملیاتی قرار گرفتند. از دیگر عملیات تعمیراتی میتوان به تعمیر و راه اندازی پروژکتور، تعویض استارت، تعویض ترانس ها و سیستم روشنایی تاج سد اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد امید است با تمهیدات اتخاذ شده، تامین آب کشاورزی با حداکثر توان و ظرفیت تا پایان سال آبی انجام شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی