به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، تورج ترکی مطلق گفت: با توجه به وسعت شبکه رامشیر تعداد شش عدد تابلوی هشدار دهنده جدید در این شبکه نصب شد.

رئیس اداره HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی بیان کرد: به علت وسعت زیاد شبکه رامشیر و با توجه به نزدیکی روستاها به تاسیسات آبی در منطقه، اهمیت نصب علائم هشدار دهنده بسیار زیاد است.

ترکی مطلق در ادامه با اشاره به نوع این علائم هشدار دهنده افزود: در این عملیات تعداد شش عدد تابلوی بتنی سه وجهی و نیوجرسی تامین شد و پس از متن نویسی و رنگ آمیزی، در مکان های جانمایی شده نصب و مستقر شدند.

وی تصریح کرد: اکثر متون هشدار دهنده روی تابلوهای بتنی با هدف کاهش خطر برای افراد، خودروهای عبوری و ادوات کشاورزی روستاییان و ساکنین مناطق اطراف فراهم شده است.

ترکی مطلق در پایان ابراز امیدواری کرد با نصب این علائم و رعایت نکات ایمنی حادثه ای برای هیچکس رخ ندهد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی