به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مهدی مختاری گفت: به مناسبت روز ملی زلزله و حساسیت سدها در زمان بروز حوادث طبیعی، اقدام به برگزاری مانور زلزله در سد جره شد.

وی افزود: خسارت ناشی از زلزله در سدها میتواند بسیار خطر آفرین باشد و از این رو آمادگی نیروها در سدها بسیار حائز اهمیت است.

مدیر بهره برداری سد مخزنی جره تصریح کرد: مانورهای زلزله با هدف آشکار شدن میزان آمادگی و نقاط ضعف نیروی انسانی و آمادگی آنها از جمله نیروهای خدمت رسان در مواجهه با بروز این دست حوادث است.

مهدی مختاری عنوان کرد: در این مانور ابتدا کارکنان مستقر در سایت های اعلام هشدار در لحظه متوجه شدن زلزله در مکان امن پناه گرفته و سپس در اولین فرصت آژیر خطر را بصدا در می آورند.

وی ادامه داد: پس از تثبیت مرحله  صدای آژیر گروه تاسیسات با هدف جلوگیری از افزایش خطرات، آب ، برق و گاز را قطع نموده و گروه پشتیبانی و امداد با جمع آوری لوازم سقوط کرده، مسیر خدمت رسانی به نیروی انسانی و مصدومان حادثه را فراهم میکنند و در ادامه با انتقال مصدومان به مکانی امن و دور از ساختمان ها و تاسیسات، ضمن سرشماری جهت برآورد افراد گرفتار در ساختمان، شرایط جسمانی کارکنان مصدوم با دقت بررسی میشود.

وی در پایان یادآور شد: سلامت کارکنان در بروز حوادثی از این قبیل بسیار مهم است زیرا آنان میبایست پس از زمان وقوع زلزله و مرحله تثبیت شرایط به بررسی شرایط سازه ای و تجهیزاتی سد بپردازند.

گفتنی است برگزاری این مانورها در طول سال باعث پایین آمدن خطا و افزایش آمادگی کارکنان خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی