به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رضا احمدیانپور گفت: عملیات باز و بست دریچه سدها در فصول بارندگی بسیار مهم است که گاها به دلیل  فرسودگی سیم بکسل ها و پارگی آنها این عملیات به تاخیر می افتد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی ادامه داد: با توجه به اینکه تاسیسات ما در شبکه های آبیاری تحت پوشش در تماس با آب با EC بالا قرار دارند، در معرض خوردگی و از بین رفتن هستند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت سیم بکسل ها در باز و بست دریچه ها در مواقع اضطراری گفت: گاها مجبور بودیم در برخی سدهایمان  در طول سال دو مرتبه سیم بکسل ها را تعویض کنیم که پس از بررسی و مطالعات فراوان موفق به طراحی بازوهایی برای دریچه های سدها شدیم تا تماس سیم بکسل ها با آب را به حداقل برسانیم از این رو بر عمر آنها بیفزاییم.

رضا احمدیانپور عنوان کرد: در گام اول یکی از دریچه های سد انحرافی رامشیر را جهت انجام آزمایشی طرح بصورت نمونه ساخته و نصب کردیم که بیش از یکسال است با موفقیت و بدون وجود خوردگی و زنگ زدگی در سیم بکسل در حال کار است که پس از موفقیت آمیز بودن طرح آزمایشی، تمام دریچه های سد رامشیر با طرح جدید بازوها تجهیز شدند.

وی ضمن خاطر نشان کردن اینکه سیستم باز و بست دریچه ها بصورت قرقره و کابل است افزود: در فصولی که بارندگی بیشتری داریم در صورت باز نشدن دریچه ها  مخاطرات زیادی  وجود داد دارد که با استفاده از این طرح سرعت باز و بست دریچه ها افزایش یافته و اطمینان بیشتری حاصل خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح برای سد ها  دیگر این شرکت، مشکل پارگی سیم بکسل ها به کلی مرتفع گردد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی