به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حسین حمیدی گفت: اشل های سد آسک در دو طرف سد نصب شده و هر کدام پنج متر ارتفاع دارد که طبق برنامه زمانبندی شده و با توجه به فرسودگی اشل ها، ساخت و نصب اشل های سد آسک در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه وجود اشل ها جهت اندازه گیری و پایش اطلاعات آبی لازم و ضروری است می بایست از کیفیت مناسبی برخوردار باشند.

معاون بهره برداری شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی تصریح کردیکی از معضلات تاسیسات آبی در  انتهای حوضه ها بالا بودن میزان شوری آب است که به شدت باعث خوردگی و فرسایش تاسیسات می شود و اشل ها نیز از این اصل مستثنی نبوده و می بایست بصورت دوره ای ترمیم و بازسازی شوند.

گفتنی است این نوع اشل ها از نوع کامپوزیتی می باشند که طبق درخواست در کارگاه طرف قرارداد شرکت  ساخته شده و توسط کارکنان بهره برداری و گروه سنجش آب شرکت در محل خود نصب شدند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی