به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رضا احمدیان پور گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل کشت زمستانه و برنامه ریزی صورت گرفته عملیات تعمیرات اساسی سالیانه در سطح شبکه شهید رجایی آغاز شد.

وی افزود: از جمله تعمیرات در سطح شبکه می توان به عملیات بوته کنی، لاینینگ، لایروبی، رگلاژ جاده سرویس و ترمیم نقاط آسیب دیده کانال اشاره کرد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری زهره و جراحی تصریح کرد: انجام برخی از تعمیرات عملاً در هنگام آبیاری میسر نیست و نیازمند خشک بودن کانال ها و زهکش ها است اما برخی عملیات تعمیراتی از جمله بوته کنی و رگلاژ جاده سرویس در فصل های آبی و هنگام آبیاری هم انجام می شود.

رضا احمدیان پور عنوان کرد: طی برنامه ریزی انجام شده حدود ۵۷ کیلومتر از کانال های این شبکه آبیاری بصورت دستی و ماشینی لایروبی خواهد شد و همچنین عملیات بوته کنی دستی به میزان ۱۵۴ کیلومتر و لایروبی سیفون ها به طول ۴۰۰ متر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با  اشاره به اهمیت عملیات لاینینگ افزود: این عملیات که روی کانال های آبیاری انجام می شود شامل خارج کردن بتن، کانال کشی، شفته آهک، ترمینگ، بتن ریزی و ایجاد درز انبساط است.

احمدیان پور در پایان گفت: طبق پیش بینی و برنامه ریزی انجام شده عملیات تعمیراتی در این شبکه آبیاری تا پایان مهرماه ادامه خواهد یافت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی