به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عادل سواری گفت: با توجه نزدیک شدن به پایان کشت زمستانه، عملیات مساحی در شبکه های تحت پوشش این شرکت آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی تصریح کرد: این شرکت با تحت پوشش داشتن شبکه های آبیاری در پنج شهرستان به لحاظ استراتژیک با مشکلات بُعد مسافت جهت انجام عملیات مساحی روبرو است که با بهره گیری از شش گروه مساح به طور همزمان عملیات مساحی در کل شبکه های تحت پوشش انجام می شود.

وی افزود: این عملیات در سال جاری به دلیل تنش آبی بوجود آمده که باعث کندی روند مساحی شده بود از اواخر دی ماه آغاز شده و در حال حاضر در تمام شبکه ها ادامه دارد.

سواری با اشاره به اینکه در عملیات مساحی سطح سبز کاشته شده محاسبه می شود گفت: تاکنون برای ۶۰ درصد از اراضی سنجش میزان کشت انجام شده و باقیمانده آن در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان